Regulamin

Strona internetowa zamowulotki.pl zwana dalej usługodawcą, przeznaczona jest do zamawiania materiałów poligraficznych dla firm, agencji reklamowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i prowadzona jest przez Info Distributions z siedzibą w Kowalach przy ul. Plac Afrodyty 3 określaną w regulaminie jako zleceniobiorca.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Info Distributions a Klientem korzystającym ze strony zamowulotki.pl. Korzystanie ze strony i składanie zamówień wymaga zapoznania i zaakceptowania regulaminu.

Serwis internetowy zamowulotki.pl przechowuje dane osobowe podane przy składaniu zamówienia oraz w formularzu kontaktowym. Dane wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania informacji handlowych przez zamowulotki.pl oraz partnerów.

Dane teleadresowe nie są udostępniane osobom trzecim.

Serwis zamowulotki.pl korzysta z Cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
Internet Explorer
Narzędzia -> Opcje Internetowe -> Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.

Opera
Z menu przeglądarki: Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> sekcja Ciasteczka.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

Terminy realizacji zamówienia podane na stronie zamowulotki.pl są terminami orientacyjnymi a ich realizacja jest uzależniona od ostatecznej akceptacji projektu do druku oraz zaksięgowania wpłaty na koncie usługodawcy.

Terminy na stronie zamowulotki.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

Zamówienia zaakceptowane do druku i opłacone po godzinie 9.00 liczone są od następnego dnia roboczego. Termin realizacji może wydłużyć w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od usługodawcy.

Usługodawca wymaga w przypadku zlecenia projektu graficznego dostarczenia materiałów w postaci zdjęć oraz treści lub dyspozycji zakupu zdjęć w serwisach internetowych świadczących tego typu usługi.

Serwis zamowulotki.pl nie odpowiada za błędy stylistyczne oraz ortograficzne w materiałach przesłanych przez zlecającego. Dodatkowa korekta pod kątem ortografii i gramatyki wymaga dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN netto i wydłuża czas realizacji zlecenia o 24h.

Prace drukowane są w postaci zaakceptowanej do druku przez zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Serwis zamowulotki.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.

Projekt graficzny wykonany przez zamowulotki.pl pozostaje jego własnością z możliwością wykupienia go w cenie 300 PLN netto.

Ceny podane na stronie zamowulotki.pl są cenami brutto obejmującymi projekt graficzny oraz dostawę kurierem.

Za zlecenia złożone na stronie zamowulotki.pl wystawiane są faktury VAT uwzględniające podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność za wykonaną usługę dokonywana jest poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez zamowulotki.pl przed rozpoczęciem druku a po akceptacji projektu do druku.

Zamówienia indywidualne podlegają dodatkowej wycenie.

Zamawiający oświadcza, iż mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu na monitorze lub wydruku projektu na maszynach innych niż offsetowe, różnice te nie podlegają reklamacji.

Serwis zamowulotki.pl rozpatrzy reklamacje dotyczącą różnic w kolorze pod warunkiem dostarczenia przed przystąpieniem do druku odbitki próbnej [Proof, Cromalin].

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Reklamacje niezgodności zamówienia muszą być zgłoszone pisemnie nie później niż po upływie 48 godzin od dostarczenia przesyłki. Zwrot kosztów lub ponowny druk może nastąpić wyłącznie po zwróceniu do usługobiorcy całego nakładu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym serwis zamowulotki.pl Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Klient korzystający z serwisu zamowulotki.pl wyraża zgodę na powyższe zasady współpracy.